VORSTelijk in gesprek: Laura deelt de tips

Wat doe je als tien leerlingen een vinger opsteken en graag állemaal tegelijk iets over het onderwerp willen zeggen? En hoe zorg je voor een positief groepsgesprek in de klas over een gevoelig onderwerp? Laura deelt dé tips.

De tips van

In de training van Peter Munneke zijn de docenten actief aan de slag gegaan rond het thema interactie in de klas. Laura Bobeldijk was erbij en zij deelt graag met jou de belangrijkste tips! ‘Peter Munneke nam ons deze avond mee. Hij gaf aan dat het vooral belangrijk is om het doel van een gesprek in de klas duidelijk te hebben. Waarom wil je een interactief gesprek met de leerlingen? Ook jouw rol als docent is belangrijk. Er kwam naar voren dat je  door een dialoog in de klas een creatief gesprek op gang brengt, waardoor er nieuwe inzichten ontstaan. Vervolgens heeft de docent tijdens een dialoog eigenlijk vooral de rol van een procesbegeleider. Het begeleiden van dit proces doe je als docent door het gesprek te leiden en de veiligheid in de klas te waarborgen. Maar hoe ga je als docent in de rol als procesbegeleider te werk?

Laura deelt de tips

De verschillende letters van het VORST-model geven dit heel mooi weer en zijn direct toe te passen in de praktijk. Hoe werkt dit model dan precies? Dat lees je in de volgende punten:

Vragen stellen activeert leerlingen en brengt een proces op gang. Het is slim om met een eenvoudige vraag te beginnen waardoor er geen drempel ontstaat voor leerlingen om deel te nemen aan het gesprek.

Oordeelloos luisteren houdt in dat je als docent met volledige aandacht luistert, open staat en geen oordeel geeft over dat wat je hoort. Hierdoor is er voor iedere leerling de ruimte om wat te delen.

Reflectief luisteren is het benoemen van wat je ziet en hoort. Bijvoorbeeld emoties die een rol spelen in het gesprek worden benoemd. Om die reden zorgt het benoemen van emoties voor rust en erkenning.

Samenvattend luisteren is belangrijk om te controleren of je een leerling goed begrepen hebt. Daarnaast geeft het ook een samenvatting voor de rest van de klas.

Teruggooien van wat je hoort en ziet tijdens het gesprek zorgt voor het prikkelen van het gesprek, vervolgens het extra nadenken over een bepaalde vraag of juist voor verduidelijking.

In het tweede deel van de training is het VORST-model geoefend in de groep aan de hand van rollenspellen. Het was leuk, actief en leerzaam om met elkaar bewust de verschillende onderdelen van het VORST-model toe te passen. Door in gesprek te zijn met andere docenten en steeds de theorie in praktijk te brengen was het een praktische en leerzame training. Het begeleiden van een groepsproces blijft steeds een geweldig leuke uitdaging. De handvatten die aangereikt werden in deze training helpen mij om dit in het vervolg nog beter te doen.’

Benieuwd wat Adhocdocent voor jou kan betekenen?

Ben je enthousiast geworden over Adhocdocent na het lezen van de tips van Laura? Schrijf je vrijblijvend in en wij nemen contact met je op over jouw mogelijkheden voor de klas. Zo kom je dus in contact met een collega van Adhocdocent.

Deze blog is geschreven door Laura Bobeldijk.