‘Wat je aandacht geeft, groeit’

Nelline, Steunlesdocent

Een zoetsappige spreuk die ons allen bekend in de oren klinkt, maar waarvan we de waarheid zeker niet kunnen ontkennen. We hebben gezien hoe groot de impact van de coronacrisis afgelopen halfjaar helaas ook op het onderwijs is. Veel leerlingen hebben een achterstand opgelopen doordat ze lang niet naar school konden gaan en veel thuis hebben moeten leren. Ik denk echter dat ze niet alleen de schoollessen inhoudelijk hebben moeten missen, maar ook de persoonlijke aandacht van een leraar. Want het lesgeven via Zoom of Teams was al een kunst op zich en persoonlijke aandacht voor de leerlingen schoot er snel bij in. De Guido de Brès besloot om deze achterstand flink in te halen.

Steunlessen

In samenwerking met Adhocdocent heeft het Wartburg College locatie Guido de Brès een project opgestart om leerlingen steunlessen te geven. Dit betreft de leerlingen die (ver) achterwege zijn geraakt met bepaalde vakken en daar extra hulp en aandacht voor nodig hebben. Op woensdagmiddag, als de leerlingen geen lessen meer hebben, krijgen ze nu gratis steunlessen aangeboden van ‘privé-docenten’ die hen in kleine groepjes begeleiden. De leerlingen krijgen per vak anderhalf uur de tijd om dit samen met de docent te oefenen.

Een van deze steunlesdocenten ben ik. Ik heb een aantal examenleerlingen onder mijn hoede en zal er alles aan doen om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op de schoolexamens en de centrale examens. We oefenen veel met literatuurgeschiedenis, het schrijven van een betoog  én we zullen heel wat oefenexamens gaan maken.

Het is fijn om te merken dat er een goede samenwerking is tussen Adhocdocent en hun steunlesdocenten, de vakdocenten van de school zelf én de ouders van de leerlingen. Zo hebben we van docenten van de leerlingen een hulpformulier ontvangen zodat we precies weten waar we op moeten focussen bij de leerlingen. Daarnaast zorgt school er voor dat we alle spullen kunnen krijgen die we nodig hebben: zoals lesboeken, antwoordenboekjes en een laptop. Bovendien is het mooi om de betrokkenheid van ouders te mogen ervaren. We willen hen zo veel mogelijk op de hoogte houden van wat de leerplannen zijn tijdens de steunlessen. Deze verbinding kwam ook tot uiting op de informatieavond toen leerlingen met hun ouders en de steunlesdocenten kennis konden maken.

Voor mijzelf is dit een mooi project omdat ik er enorm van kan genieten om les te geven en om mij met het vak Nederlands bezig te houden. Dit is een laagdrempelige manier om in het onderwijs bezig te zijn en ook goed te combineren naast bijvoorbeeld een studie.

Ik kijk er naar uit om mijn leerlingen langzaam maar zeker de komende weken te zien groeien..!