Leraren en docenten van Nederland: Bedankt!

5 Oktober is het ‘World Teachers’ Day’: de internationale Dag van de Leraar. Ook in Nederland worden op en rond die dag tal van activiteiten voor leraren georganiseerd. Dit jaar gebeurt dat op maandag 6 oktober. Je kunt ook jouw lievelingsleraar of -collega verrassen! Kijk op www.dagvandeleraar.nl voor tips.

Vandaag staat onder andere in het teken van de verkiezing voor leraar van het jaar en het lerarencongres 2015. De verkiezing is een initiatief van de Onderwijscoöperatie, dat jaarlijks leerlingen, ouders, schoolleiders en leraren oproept hun favoriete leraar op te geven. De verkiezing draagt bij aan een positief imago en het bespreekbaar maken van kwaliteit in de beroepsgroep en is onderdeel van de activiteiten in het kader van de Dag van de Leraar.

Bekroning voor vakmanschap!
Doelstelling van de verkiezing Leraar van het Jaar is kwaliteiten van leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zichtbaar en bespreekbaar te maken en het leraarschap op een positieve manier in beeld te brengen. De verkiezing van de Leraar van het Jaar richt zich daarom op die leraren die in staat zijn hun omgeving te overtuigen van hun kwaliteiten, die hierover in gesprek durven en kunnen gaan en die weten te inspireren. De titel ‘Leraar van het Jaar’ is dan ook een erkenning voor het vakmanschap van vier individuele leraren, maar tegelijkertijd ook voor de beroepsgroep als geheel.

Daarnaast is er ook het lerarencongres 2015. Dit is dé plek om kennis te maken met collega’s, elkaar te inspireren, ideeën op te doen én te delen en te bouwen aan een sterk netwerk. Kortom de plek om met en van elkaar te leren en met collega’s te werken aan professionalisering. Het programma wordt interactief met leraren opgesteld.

Kortom, een dag waarop leraren in het zonnetje worden gezet. Wij bedanken al onze docenten voor hun inzet en passie voor de klas. Een bedankje voor onze docenten: De Adhocdocent dopper! Misschien heb jij hem al thuis ontvangen.

Bron: www.dagvandeleraar.nl

Dopper on the rooftop