‘Wegwerken van leerachterstanden, dat is ons doel!’

De bijlessen van Adhocdocent zijn gericht op het wegwerken van leerachterstanden. Leerachterstanden die de leerlingen bijvoorbeeld hebben opgelopen doordat er in de thuissituatie een andere taal wordt gesproken, een docent voor langere tijd afwezig is of leerlingen een lager niveau hebben dan waarop ze zijn ingeschaald.

De bijlessen worden voornamelijk aangevraagd voor de exacte vakken of talen. Echter behoren de overige vakken ook tot de mogelijkheden.

Wat is bijles?

  • Bestaat uit alternatief lesmateriaal
  • Aanvulling op de reguliere lesstof
  • Vaste begeleider
  • Persoonlijke benadering
  • Kleine groepjes
  • Veel interactie
  • Gebruik van spelvormen

Adhocdocent verzorgt het materiaal en levert de docenten. Op deze manier worden de leerlingen spelenderwijs bijgespijkerd totdat zij op het juiste niveau zijn.