De lente- of zomerschool is een vrij nieuw initiatief. Het is een belangrijk middel om het aantal (onnodige) zittenblijvers te reduceren.

Tijdens een lente- of zomerschool wordt de kennis van de leerlingen bijgespijkerd in maximaal 2 vakken, zodat hij/zij alsnog over kan naar het volgende leerjaar. Als een leerling het benodigde niveau voor een vak heeft behaald en de afsluitende toets met een voldoende afsluit, blijft hij/zij niet zitten.

Het gaat hier dus om leerlingen die zijn blijven zitten, maar met extra begeleiding en een toets alsnog over kunnen naar het volgende leerjaar en een werkelijke kans hebben om het jaar te halen. Ook leerlingen die tijdens het huidige leerjaar achterstanden hebben opgelopen, en daarmee de kans hebben om volgend leerjaar te doubleren, kunnen deelnemen.

Wat biedt Adhocdocent?

  • Een lente- of zomerschool die aangepast is aan de wensen van jouw school, wij gaan voor maatwerk!
  • Support bij het ontwikkelen van het programma
  • Een passend draaiboek
  • De organisatie van een ouderinformatieavond
  • De organisatie van intakegesprekken tussen ouders/leerling/vakdocent/lente- of zomerschooldocent
  • Een enthousiaste coördinator en ervaren vakdocenten/coaches
  • Het uitvoeren van de lessen tijdens de lente- of zomerschool
  • Nakijken van de toetsen
  • Evaluatie na afloop van het project

Omdat wij vanuit Adhocdocent ervan overtuigd zijn dat leren verder gaat dan alleen blokken en stampen, is er ook de mogelijkheid om extra programma’s bij de lente- of zomerschool te boeken. We weten dat we dat intrinsieke motivatie van de leerling mede wordt bepaald door een positieve en enthousiaste sfeer, gelijkwaardigheid en rust.