Adhocdocent biedt nakijkservice aan om de werkdruk van docenten te verlichten. Met name docenten die nog studeren, extra taken vervullen of een nieuwe functie bekleden komen vaak tijd tekort waardoor het nakijkwerk als tijdrovend en belastend wordt ervaren. Door het nakijkwerk bij hen weg te halen ontstaat er de ruimte die nodig is voor ontwikkeling en om andere taken naar behoren te vervullen. Zo voorkom je onnodig uitval!

Onze werkwijze:

  • De docent stuurt het nakijkwerk op naar Adhocdocent, inclusief nakijkmodel en beoordelingscriteria
  • De docent krijgt een vast contactpersoon toegewezen die het materiaal voor de docent nakijkt
  • De contactpersoon is een universitair student die een vakgerelateerde studie volgt
  • De student kijkt het nakijkwerk na en stuurt het binnen een werkweek weer aangetekend terug inclusief een uitgebreide toelichting.
  • De cijfers worden ingescand en via de email naar de desbetreffende docent gestuurd.
  • De leerling ontvangt binnen een week het werk nagekeken en becijferd terug