Vanaf januari 2020 start Adhocdocent met een invalpool binnen het basisonderwijs. Wij zorgen ervoor dat op korte termijn vervangingen worden geregeld binnen uw school. Heeft u een zieke collega? Wij zorgen voor een invalleerkracht op diezelfde dag!

We werken samen met talentvolle invalleerkrachten. In samenwerking met de huidige scholen hebben wij richtlijnen opgesteld waaraan de invalleerkrachten moeten voldoen. Zo werken wij samen met onze scholen iedere dag om passende en duurzame oplossingen te vinden voor het lerarentekort!

Wilt uw school zich aansluiten bij deze invalpool? Neem even contact met ons op, zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken. Wij zijn bereikbaar via 010 2600435 of po@adhocdocent.nl.  
 

Geef mij meer informatie!